Frengi-Sifiliz Testi

Frengi-sifiliz, farklı zamanlarda değişik belirtiler gösterebilen veya senelerce gizli kalabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Sifiliz sebebi olan spiroket bakteri Treponema pallidum olarak tanınır. Hastalığın teşhisi VDRL tahlili veya yara oluşumundan alınan akıntının mikroskopla gözlenmesi neticesinde belirlenir. Çoğunlukla cinsel birleşme sonucunda insandan insana geçer. Anneden bebeğe hamilelik veya doğum sırasında bulaşabilir. Üç haftalık kuluçka dönemi vardır.

Frengi Belirtileri

Frengi cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.
Sifiliz cinsel yolla bulaşan önemli bir hastalıktır.

Mikrop kapmış bölgelerde yani  üreme organları, dudak veya parmak gibi yerlerde  sert yara oluşumu gözlenir.

Frengi Evreleri

Genelikle üç ayrı evrede seyir gösterir. İlk evre hastalığın kuluçka döneminden hemen sonra başlar. Mikroplu bölgede gözle görülen sert yaralar oluşur ve ilgili bölgede bulunan lenf bezleri şişer. Yaralarda ve şişmiş lenf bezlerinde ağrıya rastlanmaz.

İkinci evre sert yaraların belirmesinden yaklaşık olarak dört hafta sonra başlar. Bu evrede tüm vücutta, avuçlarda, ayak tabanlarında kırmızı veya pembe rengini anımsatan ve bir iki hafta içinde oluşan kaşıntısız döküntüler belirir. Ağızda ve boğazda sümüklü böceklerin geçtikten sonra bıraktığı izleri andıran yaralar oluşur. Boğazda ağrı görülür. Bu belirtiler bir süre sonra kaybolarak tekrar ortaya çıkabilir.  Bu dönemde yapılan tahlillerde pozitif sonuçlar görülmesi kesindir.

Üçüncü evrede bu hastalık bulaşıcılık özelliğini kaybeder. Üçüncü evrenin bulaşmanın gerçekleşmesinden yaklaşık üç ile on beş yıl sonra oluşur. En belirgin özelliği tümöre benzeyen iltihaplı topların oluşmasıdır. Bu topların en sık görüldüğü bölge aorttur. Bu topların oluşumu sonucu aort iltihabı, kalp atardamarlarının ağızlarında daralma ve damar çeperlerinde keseciklerin oluşumu, aort kapağı bozukluğu gibi yan etkiler görülür. Beyin zarında da bu iltihaplı toplar oluşabilir.

Frengi tedavisinde penisilin
Frengi’ye en etkili çözüm penisilindir.

Frengi-Sifiliz Tedavisi

Sifiliz tüm vücuda yayıldığı için bazı hastalıkların belirtilerini de taşıyabilir. Bu sebeple kesin teşhisin yapılacak tahlillerle konulması gerekmektedir. Hastalığın tedavisi için en etkili ilaç penisilindir. Penisiline hassasiyet gösteren hastalarda daha uzun süreyle kullanmak şartıyla doksisiklin veya tetrasiklin kullanılabilir. Sifilizin tedavisi tahlil sonuçlarıyla beraber evre belirtilerine ve seyrine göre değerlendirilip uygulanacak penisilinin dozu ayarlanmalıdır.

Frengi-Sifiliz Korunma Yolları

Henüz hastalıktan korunmak için bir aşı bulunamamıştır. Frengi taşıyan kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltıyor olsa da tamamen koruyucu etki göstermeyebilir.

Frengi testi vdrl
Frengi şüphenizden VDRL testi yaptırarak kurtulabilirsiniz.

Özellikle tek eşli cinsel yaşam tercih edilmelidir. Altmış yaş üstü veya otuz yılı aşkın bir süre gizli frengisi olan kişilere ve üremi, ağır kalp yetmezliği bulunan ve ameliyat edilemeyen kanserli hastalara hiçbir tedavi uygulanamaz.

Frengi-Sifiliz Teşhisi

Sizde frengi belirtileri taşıyor iseniz muhakkak laboratuvar tahlillerini yaptırmalısınız. Kanda antikor araştıran VDRL ve TPHA tahlillerini yaptırarak bu bakteri ile temas edip etmediğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu hastalıktan şüpheleniyorsanız cinsel yolla bulaşan hastalıklar panelindeki tüm testleri yaptırmanız faydanıza olacaktır.

Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.