Gümüş Check-Up

 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • İNSÜLİN
 • HOMA-IR
 • HBA1C
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • VLDL KOLESTEROL
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • ALP
 • LDH
 • TOTAL BİLİRUBİN
 • DİREK BİLİRUBİN
 • İNDİREK BİLİRUBİN
 • TOTAL PROTEİN
 • ALBUMİN
 • GLOBULİN
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORÜR
 • KALSİYUM
 • CK
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • SEDİMANTASYON
 • TAM KAN SAYIMI
 • DEMİR
 • DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
 • FERRİTİN
 • TOTAL IGE
 • VİTAMİN B12
 • FOLİK ASİT
 • FREE T4
 • TSH
 • HBS AG
 • ANTİ HBS
 • ANTİ HCV
 • ANTİ HIV
 • VDRL
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • TOTAL PSA (erkeklere)
 • CEA
 • CA 125 (kadınlara)
 • CA 15-3 (kadınlara)
 • CA 19-9
 • AFP
 • DIŞKIDA MİKROSKOBİK İNCELEME
 • DIŞKIDA GİZLİ KAN
 • HPSA